תשובה אחת
תת חלקה הוא אותו חלק של החלקה שהופרד לחלוקה בין הדיירים השונים (דיירים בבית משותף וכו'). הכתובת מתייחסת לבניין ולא לדירה ומספר הדירה אינו בהכרח זהה לתת החלקה.
לפי גוש חלקה ניתן להוציא נסח מרוכז עם כל תתי החלקות ולזהות לפי שם הבעלים.. או להזמין בטאבו תשריט בית משותף ולזהות לפי מיקום הדירה בבניין.

זוהי תשובה שניתנה בפורום אחר לשאלה דומה.
אנונימי מומחה סטיפס