תשובה אחת
חוק שימור האנרגיה קובע שאנרגיה לא נוצרת ולא נעלמת, היא משנה צורה מסוג אנרגיה לסוג שונה. בניסוח אחר: שינוי האנרגיה במערכת סגורה כלשהי מתבטא רק בשינוי צורת האנרגיה או במיקומה, ואילו כמות האנרגיה קבועה תמיד. חוק שימור האנרגיה הוא אחד מחוקי השימור הבסיסיים של הפיזיקה.

מצבי צבירה-מוצק (קרח), נוזל (מים) וגז (אדים).

הייתי כותבת לך את המעברים, אבל זה היה נראה מסובך
מצרפת אתר אינטרנט