3 תשובות
דבר עם חבר שלך אם זה בסדר שתתחיל עם אחותו
נגיד והסכים לך על זה
"שווה רצח"? תמשיך, תמשיך הלאה.
באותו הנושא: