תשובה אחת
ללכת לחגוג איתה במסעדה/ללכת לסרט/לאכול גלידה