3 תשובות
באנגלית? מוסיפים רק לרבים.. וזה לא לפעלים זה לשם עצם כמו- kids,walls וכו' נגיד את לא יכולה להגיד he jumps..
אנונימית
בפועל שהוא כל הזמן שמים s כמו למשל chocolaet makes me happy. ובפועל של הווה לא שמים כמו I'm making a cake
בזמן הווה פשוט בגופים: he,she ו- it.

לפעלים המסתיימים באותיות "שורקות" נוסיף es
s, ss, sh, ch, x, oאותיות "שורקות":
watches, fixes, goes

נוסף y. לפעלים המסתיימים ב - iesו
במקומה נכתוב y נשמיט את ה cry -- cries, study -- studies

לא נוסיף במישפט שלילה.
(+). She sleeps a lot
(-). She doesnt sleep a lo
אנונימית