תשובה אחת
ראו תשובות שנתנו לשאלה זו בשעות האחרונות, בתגית "סטיפס נוער".
מערכת סטיפס