9 תשובות
עכבר
עכבר
איך לעזאזל זה עכבר?!
איך עכבר?
עכבר לפעמים חי ולפעמים מת.
בידיים שלך? מה אתה עושה עכשיו במחשב נכון? ובמה אתה משתמש? בעכבר!
שואל השאלה:
לֵמה יש עין אחת אך לא יכול לראות?
ביצת עין?
חיידק