4 תשובות
בעמידה.
אנונימי
תלוי אם זה שירותים ציבוריים שאני לא יושבת על האסלה אז בעמידה טיפה כפופה אבל לא כפופה כמו שאני משתינה ואם אני בבית אז מנגבת בישיבה
בעמידה
אנונימית
ישיבה
אנונימי