4 תשובות
צריך לבדוק אצל החברה עיקרון מאמין שזה די זול
בערך 6 שקל לחודש ויש שירים מסוימים בחינם