3 תשובות
כן
אנונימית
כן... אם הבחור יהיה הטעם שלי לא יהיה לי אכפת שיתחיל איתי ואני כן אזרום איתו
כן.. שיבוא ויומר לי משהו שיצחיק אותי שאני לא יצליח להישאר אדישה