4 תשובות
journal
או
diary
המילה יומן כאילו?
Diary
diary
או
journal
Diary
Aro