3 תשובות
3-Y פשוט מסתכלים על הקו
1,3
4 כפול 3 חלקיי 2 שווה 6
אנונימי
א. y=2 fh כי רואים וזה מסומן
ב. 4=x=-1 y
ג. (4+3);2=3.5
זה ממש לא נכון. אי אפשר לפתור שרטוט במתמטיקה רק לפי הראייה!