תשובה אחת
הקללות בסדרה לא ממש קללות, חלק במרוקאית וחלק פשוט לא הגיוניות חח