2 תשובות
כן, יש מספר תחנות בהן ניתן להצטלם, זהחינם אם יש לך כבר רשיון ישן, לדוגמה בקניון אילון

כל הפרטים באתר של משרד התחבורה (גגל...)
לא,
אם הצטלמת לטופס התאוריה. תמונתך הביומטרית במחשב.
משה נקש