4 תשובות
נכון
אסור להרביץ גם לאנשים בלי משקפיים...
אסור להרביץ לאנשים עם משקפיים בלי משקפיים בראש לא בראש
נכון, כי הם שמו אותם על הראש והמשקפיים ישברו.

לא שמים משקפיים על ראש. חוץ מזה, לא מרהיצים לאף אחד.