2 תשובות
הספורט זה חלק מתעודת הבגרות המלאה אז לא יהיה לך תעודת בגרות מלאה אם לא תעבור בספורט
אנונימי
נכון, אם אין לך ציון עובר בספורט את לא תקבלי תעודת בגרות.