5 תשובות
ואת מה?
שואל השאלה:
לא יודעת מה לעשות
אז תיפגשי איתו מה מפריע לך?
שואל השאלה:
אני לא רוצה לבד
תיפגשו במקום עם הרבה אנשים