3 תשובות
76?
Bgv30
76
זה עיגול של המספר..
מה התשובה לשני דגים שאוחלים אצה והרמז הו שיתוף פעולה
יוסף