תשובה אחת
אצל כל אחד זה שונה זה צריך להתאים למבנה הפנים