5 תשובות
פלינדרום
זה מבנה כיאסטי
מספר פלנדרומי - מספר שאפשר לקרוא אותו משני הצדדים כמו 343
אבל פלינדרום נכון יותר
פלינדרום
באותו הנושא: