תשובה אחת
להתקשר או/ו לשלוח פקס אל לשכת הגיוס שבה היית בצו ראשון ולציין מה קרה ומה הסיבה לאי-מילוי המנילה.