8 תשובות
שהוא לא מציאותי
לא מפוקס, לא מציאותי
שהוא כאילו חי בסרט.. הוא לא מציאותי
שהוא חי בארץ לה לה כלומר חי בסרט
חי באשליה..
חי בסרט,
אנונימית
שהוא מעופף כזה חיי בסרט