תשובה אחת
זה נותן כלליות.. שהסיפור יכול לקרות לכולם.