תשובה אחת
לפעמים כאב במתן שתן, לפעמים שיש הרבה שתן, היום זה בדיקה ממש פשוטה, רק עושים בדיקת שתן בקופה, ולרוב התוצאה במקום.
באותו הנושא: