11 תשובות
אורי חיזקיה
חזקיה וקטורזה
אורי חזקיה, אין טיפת התלבטות
אדיר מילר
שמעון פרס
שמעון פרס
שחר חסון אבל אני גם ממש אוהבת את אורי חזקיה
אורי חזקיה
ושחר חסון
אורי חיזקיה
ורותם אבוהב
אורי חזקיה ואדיר מילר
אורי חזקיה ואדיר מילרר