5 תשובות
ארמני
מוצא ארמני
רוקיסט מומחה סטיפס
מצד אבא ארמני ומצד אמא אירי.
חצי ארמניות