4 תשובות
נכסים דלא ניידי -- נכסים לא ניידים: בתים, קרקעות, בניינים וכו'
אנונימי
ר"ת נכסי דלא ניידי-פירושו נכסים קבועים שברשות בבעלים כמו שטחים וכוץ.
df
נדלן = נכסי דלא ניידי
דן
נדל"ן זה קיצור של "נכסי דלא ניידי".
רן