2 תשובות
בתהילים ליום שישי מזמור קיט מתחיל מזמורים לפי אל"ף בי"ת
לקרא לפי השם של הנפטר
דוגמא: "ניר" לקרא מזמור שמתחיל בנו"ן אח"כ יו"ד ואח"כ ריי"ש
מקוה שהצלחתי להסביר טוב.
שואל השאלה:
תודה רבה:)