תשובה אחת
אני עשיתי בפסיכולוגיה.
לא משהו רציני, אבל אני יכולה לעזור.