תשובה אחת
לא לקנות אמנה. נקודה
דוד
אולי תאהב גם את: