תשובה אחת
הקווים מיבנה לאשדוד בקישור.. ולחוף 4 על 4 לא מצאתי מצטערת