תשובה אחת
נישבאתי אל מול הים הכחול אם יש לי אותך יש לי הכל
לילוש