4 תשובות
הקטע במסיבות שכל אחד זז איך שבא לו
http://flix.tapuz.co.il/v/watch-1468695-.html

http://www.stips.co.il/tip/19239/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a_%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%93_%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9d_%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d_-_%d7%90%d7%99%d7%9a_%d7%9c%d7%a8%d7%a7%d7%95%d7%93_%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa_%d7%91%d7%9c%d7%99_%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%91%d7%90%d7%a1.htm

בהצלחה! =)
זזים לפי הקצב