8 תשובות
שואל השאלה:
אין הספרה 0 באפשרויות
בשפה בינארית:
1- דולק
0- כבוי
אז אם הנר כבוי תכתבי 0 ולהפך
למה?
קוד האסקי... (התשובה 18)
מה התשובה אחרי זה?
שואל השאלה:
התשובה צריכה להיות במספרים..
נראלי שפה בינארית או משהו כזה
באותו הנושא: