לא אני רוצה כאילו משהו שיהיה קשור לאבא ואמא שליי נגיד: נשבענו שנאהב עד הנצח