3 תשובות
מיליון שלוש מאות עשרים אלף ומאתיים שלושים ואחד
פלינדרום
שואל השאלה:
כן פלינדרום
אנונימי