10 תשובות
מה זה המוח הזה שכולם משתמשים בו?
אנונימי
אינפיניטי
אינסוף
שואל השאלה:
אין שם את האותיות
שואל השאלה:
רשמתי אינסוף וזה לא מקבל את זה
מה התשובה לדבר שכתוב בלטינית אם כבר מדברים
שואל השאלה:
עם ה xxix משהו כזה?
זה שמונה שוכב כזה
אני מדבר על הטרדכים שכתוב הלטינית
הxxix היה קל
אנונימי