4 תשובות
אחרון לעונה
לעונה הזאת יש המשך רק שנה הבאה
זה אחרון לעונה.
אחרון לעונה, תהיה עוד עונה.