תשובה אחת
אני קונה כל הזמן באינטימה בחונים קונים. אבל ממש יקר.