2 תשובות
בשורה האמצעית באמצע
או אם אין מקום בשורה האמצעית אז באחרונה באמצע
העיקר שבאמצע
אני אוהבת באמצע