תשובה אחת
הוא לא יקבל על כך הודעה אבל כמובן שהוא יכול לראות שאינכם חברים יותר...