תשובה אחת
כתובות הip המסופקות ע"י תשתיות האינטרנט בישראל הן סטטיות ולא דינאמיות ולכן הן לא ישתנו. לפחות לא במלואן.
על מנת לבצע מעקף אינטרנטי, ניתן להשתמש בשרתי proxy.