4 תשובות
כן (: יבואו עוד שני סרטי המשך
כן והוא יצא לפי מה שהבנתי ב2017