2 תשובות
ככלל "בלתי סחיר" משמע שרק למי שלפקודתו רשום השטר יכול להשתמש בשטר, ואיננו רשאי להעביר השטר לצד ג'.

במקרה הספציפי שלך, עליך לגשת עם השטר להתייעצות פרטנית עם עורך דין, כדי לוודא שהאמור לעיל מתקיים במקרה שלך.
אמיר לירן, עורך דין מומחית סטיפס
במשך עשרות שנים בעלי הדירה נוהגים לקבל שטר חוב מהשוכרים כאשר בשטר החוב יש מקום להחתים 2 ערבים השטר בא להבטיח את התשלומים ואת קיום חוזה השכירות ולכן עדיף לחתום על שטר חוב כראוי מאשר לתת צ'ק בידי בעל הנכס. לידיעתכם שטר החוב נמכר ב- סטימצקי ב-צומת ספרים ב- קרביץ ובמגוון חנויות בכל הארץ לפרטים בהקשר לחנות הקרובה אליכם ניתן לחייג ל- 050-7463180 בגב השטר ישנם הוראות כיצד למלא את הפרטים בשטר ויש גם דוגמא לשטר שבו נרשמו פרטים לדוגמא בלבד, לכל שטר יש ספח שבו נרשמו פרטי מקבל השטר והספח הנ"ל מיועד לשוכר.
כמו כן בחנויות הנ"ל ניתן לקנות את חוזה השכירות הסטנדרטי היעיל והנפוץ ביותר, וכל זאת תמורת שקלים בודדים
אברם