תשובה אחת
ממי את רוצה לקבלת תשלום? אם את עובדת ויש לך הסכם עם המעסיק שלך שתעבדי ביום
הבחירות, תוכלי גם לסכם כמה עליו לשלם עבור זה. הוא עשוי להסכים או עלול לא להסכים.