5 תשובות
בטח שמותר!
אבל לא מהאינטרנט.. תקח/י סידור יש שם בסוף תהילים או ספרון תהילים..
כן מותר לקרוא תהילים בשבת.
הזמן היחיד בו לא ממש רצוי לקרוא תהילים הוא בלילה אחר חצות (עד עלות השחר)
מותר לומר תהילים מחצות הלילה עד עלות השחר.

יש בעיה לומר מהשקיעה עד חצות הלילה.

אבל בליל שבת מותר גם אז.
מצווה גדולה כיוון שדוד המלך נפטר ביום השבת
מותר, מצווה גדולה