4 תשובות
ברמת העיקרון - גיל 18
עד מתי שהמטופל בוחר לעבור לרופא מבוגרים. אני בגיל 16 הייתי עדיין הולכת לרופא ילדים כי הייתי פחדנית והרופאי ילדים הם יותר רכים
עד מתי שהמטופל מחליט לעבור לרופא משפחה.
אפשר לעבור לרופא משפחה בגיל 15, ואפשר גם בגיל 20.
ישנם רופאים שהם רופאי משפחה אז אפשר להישאר אצלם גם לאחר גיל 18 זה מאוד תלוי אבל בעקרון זה 18