2 תשובות
בדרך כלל בלון נשאר באוויר 10 שעות עד שהוא יורד למטה
10 שעות לדעתי זה מעט.. אני זוכר שאצלי בית זה נשאר אפילו כמה ימים...
אבי