7 תשובות
לא ללמוד
שואל השאלה:
תודה
עוד עצות?
ללמוד
מה זאת אומרת לא להתעודד? לא הבנתי את השאלה.
תנסה קצת לחזור על החומר בקטנה שלפחות יהיה לך קצת רקע.
שואל השאלה:
-,-
עוד?
שואל השאלה:
הכוונה כן להתעודד
לאיודע איך זה נכנס לשם
שואל השאלה:
אבל אם אני יקרא את החומר אני יהיה עוד יותר עצוב מתי שאני יכשל