תשובה אחת
אני לא בטוחה אבל אני מתארת לעצמי ש20+
A&S